Assalamu'alaikum.

Assalamu'alaikum
Selamat datang di blog ini. Terimaksih atas kunjungannya sahabat

Semoga dapat bermanfaat untuk membuat kita lebih baik lagi, amin....
(bagi yang ingin copy and share artikel yang ada dblog ini, silahkan saja, asal cantumkan sumbernya... :)

Wednesday, 28 April 2010

Memiliki 3 Anak Perempuan

Berbahagialah orang yg memiliki 3 anak wanita yg diurus & dididk dg baik!

Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baaz ditanya:
” Apa arti berbuat baik kepada anak-anak perempuan dalam hadits Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam berikut:
“Barangsiapa mempunyai 3 anak perempuan & bersabar atas mereka, memberi mereka makan & pakaian, niscaya mereka a...kan menjadi penghalang dari Neraka.”

Jawab:
"Berbuat baik kepada anak2 perempuan & selain mereka dg memberi pendidikan yg Islamiy serta mengajarkan & membentuk mereka dlm kebenaran, berupaya senantiasa menjaga kehormatan mereka & menjauhkan mereka dari apa2 yg diharamkan oleh Allah, seperti bersolek & lainnya. Termasuk juga mendidik saudara2 perempuan dari anak2 lelaki atas perbuatan baik, sehingga mereka terdidik untuk selalu taat kepada Allah & Rasul-Nya & jauh dari apa yang diharamkan Allah serta menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Dg penjelasan ini dapat dipahami bahwa yg dimaksud dg perbuatan baik kpd mereka bukan hanya memberinya makan, minum & pakaian saja, akan tetapi maksudnya adalah lebih agung dari hal tersebut, yaitu berbuat baik kpd mereka dlm urusan agama & dunia."(Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, 29/107)

kalau anak perempuannya cuma 2 ?
Dari Muthalib bin Abdullah Al Makzumi Rodhiyallahu anhu dari Ummu Salamah Rodhiyallahu 'Anha bahwa Rasulullah Shallallahu 'alayhi WaSallam bersabda

"Barangsiapa yg menafkahi 2 orang anak perempuannya atau 2 orang sanak kerabatnya yg perempuan, memperkirakan nafkah utk ke2nya hingga ia membuat ke2nya kaya dg kelebihan yg ia miliki atau mencukupi ke2nya. Niscaya ke2nya akan menjadi pelindung bgnya dari Api neraka"
{riwayat Ahmad dlm Al fath Ar rabbani 19/49. Syaikh Albany berkomentar dlm shahih atTarghib watTarhib 1974 "hadits hasan lighairih"}

Berbuat baik terhadap anak-anak perempuan merupakan penjagaan dari api Neraka, sebagaimana yg dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah (10/ 426):

Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakr telah mengabarkan kepada saya bahwa 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarinya, bahwa 'Aisyah radhiyallahu 'anha istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarinya, dia berkata:"Seorang perempuan datang kepadaku bersama dua anak perempuannya. Dia meminta sesuatu kepada saya, namun dia tidak mendapati di sisi saya kecuali sebutir kurma. Saya berikan kurma itu kepadanya. Lalu dia pun membaginya untuk kedua anaknya. Setelah itu dia berdiri dan keluar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk, maka saya kabarkan hal itu kepada beliau.
Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yg dianugrahi anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka."

Muslim juga meriwayatkannya (4/2027)

Dari: Ummu Aisyah (Ratna)

No comments:

Post a Comment